Mobning i gymnasiet – alle film og artikler

Oversigt over alle film og artikler

Her kan du finde alle filmene med Mads Wedek Kristensen og forskerne Helle Rabøl Hansen og Jette Kofoed om mobning i gymnasiet.

Mads og Mobning

Mads er studerende ved Københavns Universitet. Han har oplevet voldsom mobning i sin skoletid, og deler nu sine erfaringer for at hjælpe andre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

820

Løven Mads: Kropsudsmykning

Mads fortæller hvordan han gør sin krop til en åben bog, som viser hans historie og personlighed. Du kan finde alle film og artikler om mobning i gymnasiet HER.

825

“Jeg synes ikke at jeg er en vred person”

Mads hader at være vred. Du kan finde alle film og artikler om mobning i gymnasiet HER.

828

Den frie vilje

Mads har valgt at få sig et godt liv efter mobningen. Han står frem og fortæller sin historie. Der er dog dage hvor dårlige minder bringer ham i dårligt humør. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

831

Mobningen starter

Mads er et populært barn ind til han starter i første klasse i en ny by. Mobningen starter uden grund og fortsætter uden grund. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

834

Vanten er kastet

Mads oplever at selv det, han har rørt ved, bliver afskyet. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

841

Familien og valget idag

Mads har fået god støtte af sin far og mor. Men det kunne ikke stoppe mobningen. Til gengæld er han i live og har taget et valg om at komme videre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

844

Mads bliver til “Løven Mads”

I gymnasiet fik Mads kærester og venner. Og et kælenavn. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

847

Hvad driver mobningen?

Hvad er de primære drivkræfter som fremmer mobning? Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

850

Hvad er det nye i mobbeforskningen?

Den nyeste mobbeforskning viser at klimaet i klassen og de sociale dynamikker er afgørende for, om mobning udvikler sig. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

853

Klimaet i klassen: lærerens værktøjer

Lærere kan se på klassens trivsel som en slags klimaundersøgelse: Mange faktorer påvirker klimaet, men nogle faktorer er vigtigere end andre at undersøge. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

856

Mobning og fag-faglighed

Arbejdet i klassen drejer sig ikke om enten faglighed eller trivsel. Effektiv didaktik bør handle om at undervisningen har trivsel og fællesskab som indlejret fokus. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

859

Hvad kan eleverne selv gøre?

Eleverne kan selv påvirke trivsel i klassen, blandt andet gennem små alliancer som siger fra over for mobning. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

863

Ældre elever som rollemodeller

Ældre elever kan være rollemodeller for de yngre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

866

Kan elever selv modvirke mobning?

Er det for meget at forvente at elever selv kan modvirke mobning? Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

869

Mobning i gymnasiet

Mobning i gymnasiet Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER. Du kan se et helt under website om mobning i grundskolen HER. Det er mest rettet til lærere, men der er mange stærke filmklip og historier hvis du vil vide mere om mobning og arbejdet med trivsel

683

Online mobning

FILMKLIP: Her kommer et interview med forsker Jette Kofoed som fortæller om online mobning.   Du kan se en oversigt over alle film og tekster vedrørende mobning i gymnasiet  HER.

626

Hvad driver mobning?

Vi kan som mennesker ikke klare at være udenfor. Det er paradoksalt nok en af drivkræfterne i social udstødelse. Den anden store drivkraft er vores længsel efter at “høre til”, eller “longing for belonging”. Det kan de se mere om HER. Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER.

631

“Longing for belonging”

Den ene grundkraft i mobningen og den sociale dynamik mellem mennesker er vores behov for at “høre til”, eller “longing for belonging” på engelsk. Den anden grundkraft er angsten for udstødelse. Det kan du læse mere om HER. Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER.

629

Online mobning, tre hovedtræk

Der er tre hovedtræk ved online mobning. Forsker Jette Kofoed forklarer om internationale forskningsresultater.

1198

Online mobning skal tages alvorligt

Forsker Jette Kofoed forklarer hvorfor vi ikke skal bagatellisere online mobning, selv om den kan virke flygtig og svær at forstå.

1201

Online mobning af en cutter

En tilsyneladende uskyldig sætning: “Vi håber, du rammer rigtigt” dækkede i virkeligheden ove en opfordring til at begå selvmord. Jette Kofoed afdækker hvor kodet online mobning kan foregå, og hvor vigtig det er at finde veje til at forstå det.

1204

Online mobning; Gode råd til opgaveskrivning i Gymnasiet

Jette Kofoed fortæller i denne film hvordan du kan undersøge digital mobning. Hvis du skal skrive gymnasie opgave om mobning er HER nogle gode råd til at arbejde med stoffet så du holder dig til studiekravene.

1207

Om mobning i Gymnasiet: credits og partnere

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Universitet, DPU og Center for Rummelighed. Projektet er medfinansieret med Tips og Lottomidler fra Undervisningsministeriet. Producent er Freezone. Siden vil blive indlejret på EMU portalen og Aarhus Universitet, DPU. Vi takker for samarbejdet med Freezone, webudvikler Jesper Søholm fra Biberkopf, Journalist Monica B. Madsen og forskerne Jo Niclasen, Lea … Læs videre Om mobning i Gymnasiet: credits og partnere

1195